झणझणीत सुक मटण | Mutton Fry | Mutton Sukha | Spice Mutton Recipe | Malvani Mutton Recipe | चमचमीत मसालेदार मटण सुक | सुख्खे झणझणीत मटण

झणझणीत सुक मटण | Mutton Fry | Mutton Sukha | Spice Mutton Recipe | Dry Mutton | Sukh Matan | Mutton Dry Fry | Malvani Mutton Recipe | चमचमीत मसालेदार मटण सुक | सुख्खे झणझणीत मटण


Ingredients:-


500 gram matan
1 medium size finely chopped onion
1 tablespoon ginger garlic paste
Onion coconut homemade vatan ( link)
1 tablespoon turmeric powder
1 tablespoon coriander cumin seeds powder
1 tablespoon garam masala
1 tablespoon matan masala
2 tablespoon everest lal tikhat
2 tbsp tikhat masala ( use it in daily meals)
1 tablespoon onion garlic masala
Coriander leaves
2 Tejpatta
Oil
Salt

Method:-
1) Take mutton and wash it really good for 4 times.
2) For the mutton marination , In a mutton add turmeric powder, salt , ginger- garlic paste mix well and keep aside for at least 1 hour.
3) Turn on the gas and heat the pan. After heating the pan add finely chopped onion and tejpatta.
4) After frying onion add Onion cocount vatan ( link ) and fry for 2-3 minutes.
5) Then add turmeric powder, coriander cumin seeds powder, garam masala, everest tikha lal, matan masala, home made tikhat masala,  onion garlic masala stir well.
6) After that add marinated mutton and cover the lid for 15 minutes in a low flame (don't add water at this stage)
7) After 15 minutes remove the lid and stir well and add little bit water and corinder leaves and stir well, again cover the lid for 15 minutes in a low flame.
8)After 15 minutes turn off the flame. Our dry mutton is already.
9)  Suk mutton goes well with jawar bhakari, rice roti, bhajari bhakari.

मराठी मध्ये
साहित्य: -
500 ग्रॅम मटण
1 मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा
1 चमचे आले लसूण पेस्ट
कांदा खोबऱ्याचे वाटण (link)
1 चमचा हळद
१ चमचा धणे जिरे पूड
१ चमचा गरम मसाला
१ चमचा मटण मसाला
2 चमचे एव्हरेस्ट लाल तिखट
२ चमचा तिखट मसाला (दररोजच्या जेवणात जो वापरतो तो)
१ चमचा कांदा लसूण मसाला
कोथिंबीर
2 तेजपत्ता
तेल
मीठ

कृती: -
१) मटण घ्या आणि ते स्वच्छ पाण्याने ४ वेळा धुवा.
२) मटण मॅरीनेट करण्यासाठी त्यात हळद, मीठ, आले-लसूण पेस्ट घाला आणि कमीतकमी १ तासासाठी बाजूला ठेवा.
३) गॅस चालू करा आणि कढई गरम करा.  कढई गरम झाल्यावर त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि तेजपत्ता घाला.
४) कांदा तळून झाल्यावर त्यात कांदा खोबऱ्याचे वाटण घाला आणि २-३ मिनिटे फ्राय करून घ्या.
५) नंतर त्यात हळद, धना जिरे पूड, गरम मसाला, एव्हरेस्ट तिखा लाल, मटण मसाला, घरगुती तिखट मसाला (जो आपण रोज जेवण करताना वापरतो) , कांदा लसूण मसाला घाला आणि फ्राय करून घ्या.
६) त्यानंतर मॅरीनेट केलेले मटण घाला आणि मंद आचेवर १५-२० मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घ्या. (या टप्प्यावर पाणी घालू नका)
७) १५-२० मिनिटांनंतर झाकण काढून घ्या आणि नीट ढवळून घ्यावे आणि थोडेसे पाणी आणि कोथिंबीर घालावी आणि परत नीट ढवळून घ्यावे, परत मंद आचेवर १५ मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घ्या.
८) १५ मिनिटानंतर गॅस बंद करा. आता आपलं सुक मटण तयार आहे.
९) सुक मटण ज्वारीची भाकरी, तांदूळची भाकरी, बाजरीची भाकरी बरोबर खावू शकता.

Tags:
mutton curry, mutton recipe, mutton recipes, spicy mutton curry, spicy mutton recipes, spicy mutton masala, spicy mutton curry recipe, spicy mutton fry, सुख्खे झणझणीत मटण, spicy mutton gravy, Spicy Mutton Recipe, easy mutton curry, mutton curry recipe, how to make mutton curry, झणझणीत मटण, Spicy Mutton, Mutton Recipe, spicy mutton curry eating, spicy mutton fry in tamil, Recipes, Mutton sukka, Mutton, Mutton recipe, Hotel style mutton sukka, Kholapuri sukka mutton, Mutton sukka in marathi, Mutton fry, Mutton bhuna masala, Traditional mutton sukka, Mutton roast, Dry mutton, Dry mutton curry, Mutton masala fry, Maharashtrian style dry mutton sukka, Zanzanit mutton sukka, Kal mutton, Daba style mutton sukka, Gavran sukka mutton curry, Mutton pepper fry, Hyderabadi mutton sukka, Village style mutton sukka, Mutton Sukka, Sukka Mutton, Mutton Sukka Recipe, Spicy Mutton Sukka, Spicy Mutton Fry, Mutton Fry, Andhra Mutton Fry, mutton, mutton sukka, lamb and mutton, kolhapuri mutton, mutton fry, indian recipes, mutton masala, dry mutton, kolhapuri mutton recipe, dry mutton recipe, madhurasrecipe, marathi recipe, maharashtrian recipes, marathi padarth, madhuras recipe marathi, kolhapuri mutton curry, sukha mutton madhuras recipe, mutton curry madhuras recipe, Kolhapuri Tambda Rassa, Kolapuri Mutton Suka, dhaba style mutton curry

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने